De lijnen in de gezondheidszorg

Er zijn verschillende lijnen in de gezondheidszorg: de nulde lijn, de eerste lijn, de tweede lijn, de derde lijn en de vierde lijn (topzorg). Maar waarom is de zorg in verschillende dele verdeeld. Het is vooral geld te besparen ze zorgen ervoor dat je niet onnodige zorg hebt.

Nulde lijn

De nulde lijn is de basis gezondheidszorg, het is zorg die er altijd is zonder dat je er om hebt gevraagd. Dat zijn bijvoorbeeld landelijke onderzoeken. Dan controleren ze iedereen vanaf de afgesproken leeftijd als die gene daar behoefte aan heeft. Het is niet verplicht.

De risico groep heeft ook dan recht op meer zorg. De nulde lijn staat voor preventie, preventie betekent het voorkomen dat mensen ziek of zieker worden.

zorgverleners in de nulde lijn

De mensen die werken bij de GGD of preventie medewerkers (onderzoekers, campagne houders)   

Eerste lijn

De eerste lijn zorg kun je rechtstreeks naartoe, je moet wel zelf om deze zorg vragen. De zorg is algemeen, alle zorgverleners in de eerste lijn zijn algemeen opgeleid en niet gespecialiseerd. De zorgverleners in de eerste lijn kunnen je door verwijzen naar een specialist dan kom je in de twee lijn zorg.

Zorgverleners in de eerste lijn

Huisartsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en thuisverpleging.

Andere zorgverleners in de eerste lijn

Paramedici behandelen zelfstandig patiënten. Het paramedische zorg zit niet of beperkt in de basiszorgverzekering. Mensen met chronische aandoeningen krijgen wat vergoed. Verloskundige zorg en kraamzorg zit in de basiszorgverzekering. Er is geen verwijzing nodig.

 

Tweede lijn

In de tweede lijn werken zorgverleners die gespecialiseerd zijn. Als je zorg wilt krijgen van een specialist moet je daar zelf naar vragen, om in contact te komen met een specialist moet je eest bij een eerst lijn zorgverlener zijn geweest, meestal is dat de huisarts.

Er zijn afspraken tussen huisartsen en de tweede lijn over samenwerking. Regionale afspraken over geneesmiddelkeuze staan in een formularium. Als huisartsen advies willen hebben kunnen ze specialisten consulteren. Dat kan mondeling maar ook via mail.

Zorgverleners in de tweede lijn

Alle zorgverleners in het ziekenhuis, specialisten bijvoorbeeld een orthodontist. (het zijn allemaal zorgverleners waar je een verwijzing voor nodig hebt)

Andere tweedelijns voorzieningen

Mensen die te veel zorg nodig hebben, komen in aanmerking met voor verblijf in een verzorgingshuis met beperkte zorg of een verpleeghuis met verzorging en verpleging. Mensen in het verpleeghuis hebben niet meer hun eigen huisarts, tandarts of apotheek maar in een verzorgingshuis is lang niet altijd ideaal en de farmaceutische zorg in verzorgingshuis is niet overal goed geregeld. Grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg GGZ en instellingen voor mensen met beperking hebben meestal een eigen medische dienst en een apotheek voor hun bewoners. De meeste mensen met een psychiatrische of een verstandelijke beperking wonen zelfstandig of begeleid en gaan naar een tandarts in de eerste lijn.

Derde lijn

In de derde lijn heb je academische zieken huizen en specialistische centra. U kunt denken aan laboratoria die bloed onderzoeken. Het zijn ondersteuners van de tweede lijn zorgverleners.

Zorgverleners in de derde lijn

Alle artsen in het academisch ziekenhuis. 

Vierde lijn

De vierde lijn word ook wel topzorg genoemd. Deze zorg voldoet aan de hoogste eisen, patiënten kunnen snel geholpen worden aan hun klachten. Er wordt gezorgd voor zorgtrajecten die op elkaar aansluiten en waarbij sprake is van een soepele en snelle overdracht van de patiëntgegevens tussen de verschillende zorgverleners waarbij de zorgverlener van de patiënt bij betrokken blijft. En ze beschikken tot de modernste apparatuur.

Zorgverleners in de vierde lijn

Het aantal artsen die beschikken tot de kwaliteiten van de vierde lijn gezondheidszorg is erg klein.

 

Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn

Huisartsen kunnen specialisten consulteren als ze een advies willen hebben. Consultatie kan soms ook via de mail. De eerste en tweede lijn werken samen om de patiëntenzorg goed te laten verlopen. Er zijn bijvoorbeeld lokale, regionale en landelijke afspraken over verwijzing en terug verwijzing ernstige ziekte heeft. Zo is de huisarts ook voorbereid op een spreekuur.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb